MÍSTO PRO CVIČENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A ODPOČINEK

Ondrej Slovák

Cesty sebapoznaniu sú rôzne, jednou z ciest je joga 

 Na začiatku všetkého bolo slovo a tak začnem slovom „Joga“, ktoré pochádza zo sanskritu a znamená „spojiť, zjednotiť“. Jogové cviky teda, uvádzajú do rovnováhy telo, myseľ, vedomie i dušu. 

 Joga vstúpila do môjho života pred viac ako 30 rokmi, keď som sa intenzívne venoval karate. Pri únavnom kolotoči tréningov a súťaži som potreboval niečo, čo by mi umožnilo zrelaxovať, zregenerovať a lepšie sa koncentrovať. Joga mi to všetko poskytla a zároveň som lepšie spoznal seba samého, svoje schopnosti, pomohla mi nájsť duševnú rovnováhu a silu, ktorú som dovtedy nepoznal. Boli obdobia v mojom, živote, keď som sa nevenoval joge tak, ako by som chcel ale vždy som si našiel cestu k nej. Postupne som sa stával zo žiaka, cvičiteľom ale naďalej ostávam žiakom svojho majstra.

Sám cvičím jogu podľa systému „Joga v dennom živote“, ktorý jeho autor Mahámandaléšvar Paramhans svámí Mahéšvaránanda (Svámídží), skladal dohromady viac ako 40 rokov a je výsledkom poznania našej západnej kultúry a využitia tisícročných znalostí indických mudrcov a svätcov. Systém „Joga v dennom živote“ sa vyučuje na celom svete, v jogových centrách, na vysokých školách, v zdravotníckych a liečebných zariadeniach. Je vhodný pre všetky vekové skupiny, nevyžaduje žiadne akrobatické schopnosti a môžu ju praktikovať netrénované, choré a postihnuté osoby. Naozaj sa dá využívať v „dennom živote“, v našich bežných dňoch. Na tvorbe tohto systému spolupracovali lekári, fyzioterapeuti a rehabilitační pracovníci. 

Základnými technikami sú:

Relaxácia pre správny účinok jogových cvičení je potrebné sa správne naučiť uvoľniť pred cvičením i počas neho. Niektoré techniky uvoľňujú celé telo a umožňujú aj duševné uvoľnenie, iné sú zamerané na určité časti tela. 

 Jedným zo základov jogového cvičenia sú Ásany – polohy, ktoré je možné pohodlne a uvoľnene zaujať na dlhšiu dobu. 

Pránájáma je vedomé a volné usmerňovanie dýchania (prána = dych, kozmická energie, ájáma = kontrolovať, regulovať). Každým nadýchnutím primáme nie len kyslík, ale i pránu- kozmickú energiu, silu vesmíru, ktorá tvorí, uchováva i mení. Je základným prvkom života a vedomia. Podľa mytológie má každý tvor predurčenú dĺžku života počtom nádychov. Jogín si teda vedomým spomalením dychu predlžuje život. 

Technika „meditácie sebaspytovaním“ nám pomáha k poznaniu, kontrole a rozvoju seba samých. Cieľom získať duchovné poznanie, ktré je večné a nemenné nedá sa mu naučiť a rozvíja sa v našom vnútri na základe poznania. 

Moja osobná skúsenosť s jogou, ma inšpirovala k tomu, aby som aj iným sprostredkoval možnosť spoznať jogu a je priaznivý vplyv na zdravie človeka. Cvičenie jogy nie je limitované vekom a existujú len určité zdravotné obmedzenia pri niektorých cvikoch – ásanach. Dobrý cvičiteľ by mal ne tieto obmedzenia pri cvičení upozorniť. Pravidelným cvičením jogy si udržíte zdravie a vitalitu do vysokého veku. Pri cvičení ásan je pomocou rytmického striedania napínania a naťahovania stimulované prúdenie krvi a lymfy, čo zvyšuje prekrvenie orgánov, zlepšuje zásobovanie buniek kyslíkom a živinami a zároveň umožňuje urýchliť odvedenie odpadových látok z organizmu. Zlepšenie prúdenia lymfy, zvyšuje imunitu, urýchľuje látkovú výmenu v organizme.

 Joga má preukázateľný vplyv na elimináciu civilizačných ochorení – srdcovocievne ochorenia, obezitu, bolesti chrbta, vyčerpanosť… Pravidelným cvičením jogy sa odbúrava stres a zlepšuje sa trávenie a činnosť vnútorných orgánov. Už to, že sa rozhodneme cvičiť a prekonáme vlastnú lenivosť, v nás vyvoláva pocit uspokojenia, že sme urobili niečo pre svoje telesné a duševné zdravie.

 Ale joga to nie je len telesné cvičenie, je to aj spôsob chápania života umožňuje pozitívne nazeranie na dianie ako nás. Pomocou kombinácií telesného cvičenia a dýchania sa zlepšuje koncentrácia, dokážete sa odpútať od každodenných starostí a stresu, získate tak potrebný odstup, viete sa lepšie a ľahšie rozhodovať, uvedomíte si svoj potenciál. Cieľom je získať pozitívny postoj k životu, ľuďom okolo seba čím sa zlepší aj naše sociálne prostredie. 

Pri svojej práci sa stretnem aj s predpojatosťou, otázkou viery a náboženstva ale joga nikomu nič nezakazuje a neprikazuje, len nám ukazuje cestu k zlepšenie kvality vlastného života a jeho naplnenia šťastím, zdravím a láskou. 

Om sarvé bhavantu sukhinam – nech sú všetci šťastný

sarvé santu nirámajáh – nech sú všetci oslobodený od smútku 

sarvé bhadráni pašjantu -nech sú všetci povzbudení šťastím má kaščid

dukhabhág bhavét – nech nikto nie je nešťastný