O KLUBU

O nás

Čajový klub Kulatá brána sdružuje zájemce o zdravý životní styl (cvičení, zdravá výživa, seberozvoj, vzdělávání, kulturní akce), v souladu se stanovami spolku. Veškeré informace na tomto webu jsou určeny pro členy klubu, případně pro zájemce o členství. Klub není volně přístupný pro veřejnost.

Klub poskytuje zázemí pro cvičení, vzdělávání, přednášky a semináře, koncerty, posezení u čaje. Na stěnách čajovny se střídají výstavy obrazů, vystavujeme i ruční práce tvořivých členů klubu, k dispozici je klubová knihovna.

Členem našeho spolku se stanete zapsáním do členské knihy hned po vstupu, kde podpisem vyjádříte souhlas se stanovami spolku vloženými v knize. Členství je bezplatné.

Pravidelným cvičením, účastí na programu nebo setkáváním u čaje dáváte tomuto prostoru smysl.

Těšíme se na setkání u čaje nebo při cvičení

Víte, jaká je symbolika loga Kulaté brány?

Kruh:
symbol jednoty a absolutna, dokonalosti, je symbolem času a nekonečnosti, věčnosti a věčného opakování života. V zen-buddhismu reprezentují kruhy nejvyšší úroveň zasvěcení (osvícení). Do čtverce vepsaný kruh znamená v kabale ve hmotě skrytou jiskru božského ohně.

Čtverec:
symbol statického, nedynamického, v Číně byly kosmos a Země chápány kvadraticky, pythagorejci spatřovali ve čtverci sjednocené působení čtyř elementů a tím sil Afrodíty, Démétry, Hestie a Héry, jejichž syntézou byla matka bohů Rhea. V křesťanském umění je čtverec symbolem hmoty, života a pozemské reality.

Omega:
Průnikem kruhu a čtverce naše logo symbolizuje také znak Omega. Je to poslední písmeno řecké abecedy, symbolizuje konec. Výstup. Třeba z vaší komforní zóny. Zbavení se starého zároveň přináší objevování a učení se něčemu novému. Záleží na pozici (aktivitě) pozorovatele.

Konvička:
Jsme čajovna, čajový klub 🙂

1
0